Kablo İzolasyon Testleri

Yeraltı Kablo İzolasyon Testleri

Kablo izolasyon testi, kabloların elektrik akımına karşı gösterdikleri direnci ölçmek için yapılan bir testtir. Bu test, kabloların birbirine, toprağa veya başka iletkenlere karşı yalıtımlı olup olmadığını belirlemek için önemlidir. Kablo izolasyon testi yapmak için, kabloların uçlarına belirli bir DC gerilim uygulanır ve geçen akım miktarı ölçülecektir.

Kablo İzolasyon Direnci

Bu akım, uygulanan gerilime bölünerek izolasyon direnci hesaplanır. İzolasyon direnci, standartlara göre belirlenen bir minimum değerden yüksek olmalıdır. Aksi takdirde, kabloların izolasyonu bozulmuştur . Bu durum, elektrik kaçağı, kısa devre, yangın, elektrik çarpması gibi tehlikelere yol açar. Kablo izolasyon testi, elektrik tesisatlarının güvenliği ve verimliliği için düzenli olarak yapılması gereken bir testtir.