İzolasyon Testi Hizmeti

İzolasyon Testi Hizmeti

İzolasyon Testi Hizmeti (1 Kv..70 Kv)

İzolasyon Testi Hizmeti. AG OG YG Testleri 1 Kv 5 kV 10 Kv 35 Kv….70 Kv. Ac Dc Hipot Vlf megger ölçümleri raporlama kablo bara hücre testleri Tecrübeli personellerimizce yapılır.

İzolasyon testi,

Doğru akım geriliminin yalıtkan malzemeye uygulanmasının ardından bu malzemenin geçirdiği akımın ölçülmesidir. Fakat Arkasından ölçülen akım ve gerilim uyarınca yalıtkan malzemenin direnç değeri hesaplanır. Lakin İzolasyon Testi Hizmeti, elektrik ekipmanlarının güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Ancak Bu testler, elektrik ekipmanlarının izolasyon direncini ölçmek için yapılan testlerdir. İzolasyon testi, elektriksel yalıtkanın sağlamlığını ve güvenilirliğini değerlendirmek için önemlidir. Bu testler, elektrik ekipmanlarının güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar ve izolasyonun bozulmasını önlemeye yardımcı olur.

Lakin İzolasyon Testi Hizmeti, izolasyon (yalıtım) direnci ölçümünü yapan test cihazlarıdır. Fakat İzole (yalıtkan) malzemeye farklı kademelerde DC gerilim uygulanarak izole (yalıtkan) malzemenin geçirdiği akımın ölçülmesi akabinde uygulanan gerilim üzerinden ohm kanununa göre hesap yapan cihazlardır1. İzolasyon testi, anma geriliminde veya anma geriliminin üzerinde gerçekleştirilmelidir. Fakat İzolasyon testinin amacı, sarımlar arasında sarım izolasyonunun bozulmasından kaynaklı düşük direnç yollarının olup olmadığını belirlemektir. Ancak Test ölçüm değerleri sıcaklık, nem, test voltajı ve transformatörün büyüklüğü gibi değişkenlerden etkilenebilmektedir.

YG Hipot testi için 8 önemli nokta şunlardır:

  1. Direnç Değeri: Minimum izolasyon direnci, her 1.000 Volt çalışma gerilimi için 1 Megaohm’dan daha yüksek olmalıdır.
  2. Değer Yorumlama: Periyodik izolasyon testlerinde elde edilen değerler doğru bir şekilde yorumlanmalıdır.
  3. Ölçümler: İzolasyon direnci ölçümü için uygun ölçüm cihazı ve yöntemi seçilmelidir.
  4. İzolasyon Testleri: Elektrik izolasyonu için 4 ana test bulunmaktadır: Kısa süreli/nokta okuma testleri, 1 dakikalık testler, 10 dakikalık testler ve 1 saatlik testler.
  5. Pano İzolasyon Testi: Elektrik devresi ile izolasyonu sağlayan maddelerin, kaçak akım oluşumunu engellemesi gerekmektedir.
  6. Trafo İzolasyon Testi: Trafo sargılarının birbirlerine karşı ve toprağa karşı izolasyonlarının durumunun tespit edilmesi ancak işletme koşullarına etkisinin kontrol edilebilmesi için yapılmalıdır.
  7. İzolasyon Direncinin Davranışı: İzolasyon direnci dış etkenlerden dolayı zamanla değişir. Bu değişimi takip etmek, birçok problemi engellemektedir.
  8. Titreme: İzolasyon testlerinde titreme de dikkate alınmalıdır. Titreme, izolasyon direncini düşürebilmekte ve cihazın güvenliğini tehlikeye atabilmektedir.